Hỗ trợ : 0785.00.6789
Số Sim Giá Mua
0888.618.776 300.000 Xem...
0888.571.877 300.000 Xem...
08888.124.10 350.000 Xem...
0888.717.833 400.000 Xem...
0888.554.574 400.000 Xem...
0888.534.636 400.000 Xem...
08888.272.60 400.000 Xem...
08888.272.65 400.000 Xem...
08888.210.37 400.000 Xem...
08888.194.16 400.000 Xem...
08888.203.26 400.000 Xem...
08888.195.46 400.000 Xem...
08888.19.458 400.000 Xem...
08888.27.156 400.000 Xem...
08888.197.12 400.000 Xem...
08888.259.23 400.000 Xem...
08888.193.71 400.000 Xem...
08888.245.03 400.000 Xem...
08888.236.10 400.000 Xem...
08888.219.48 400.000 Xem...
0888.789.554 450.000 Xem...
08888.277.09 450.000 Xem...
08888.103.11 450.000 Xem...
0888.69.64.67 500.000 Xem...
0888.748.115 500.000 Xem...
0888.725.808 500.000 Xem...
0888.680.378 500.000 Xem...
0888.679.793 500.000 Xem...
0888.442.138 500.000 Xem...
0888.340.558 500.000 Xem...
0888.427.417 500.000 Xem...
0888.395.232 500.000 Xem...
0888.538.535 500.000 Xem...
0888.538.616 500.000 Xem...
0888.553.191 500.000 Xem...
0888.689.766 500.000 Xem...
0888.539.509 500.000 Xem...
0888.422.171 500.000 Xem...
0888.422.575 500.000 Xem...
0888.399.224 500.000 Xem...
0888.411.885 500.000 Xem...
0888.407.115 500.000 Xem...
0888.399.019 500.000 Xem...
0888.377.038 500.000 Xem...
0888.692.575 500.000 Xem...
0888.430.292 500.000 Xem...
0888.433.776 500.000 Xem...
0888.427.078 500.000 Xem...
0888.443.855 500.000 Xem...
0888.387.335 500.000 Xem...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SIM
Theo quy định của nhà mạng, thủ tục đăng ký SIM gồm:
1. Bản gốc CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn trên 6 tháng) của chủ thuê bao, nếu là bản sao phải có công chứng dưới 6 tháng.
2. Ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch.
TÌM THEO NĂM SINH


19xx m/d/Y