Hỗ trợ : 0785.00.6789
Số Sim Giá Mua
090.880.0370 100.000 Xem...
090.862.9665 100.000 Xem...
090.817.5887 100.000 Xem...
090.809.2170 100.000 Xem...
090.857.8905 100.000 Xem...
090.807.7652 100.000 Xem...
0900000001 150.000 Xem...
0900000002 200.000 Xem...
0908.11.99.40 250.000 Xem...
0908.627.012 250.000 Xem...
0908.725.012 250.000 Xem...
0901.634.012 250.000 Xem...
0901.675.012 250.000 Xem...
0908.415.012 250.000 Xem...
0908.623.012 250.000 Xem...
0908.817.012 250.000 Xem...
0908.570.012 250.000 Xem...
0908.493.012 250.000 Xem...
0908.641.012 250.000 Xem...
0908.540.012 250.000 Xem...
0908.341.099 250.000 Xem...
0908.1166.20 250.000 Xem...
0908.187.225 250.000 Xem...
0908.062.377 250.000 Xem...
0908.34.2221 250.000 Xem...
0908.092.032 300.000 Xem...
0908.266.191 300.000 Xem...
0901.66.22.85 300.000 Xem...
0908.075.266 300.000 Xem...
0908.034.966 300.000 Xem...
0908.46.06.16 300.000 Xem...
0908.52.3996 300.000 Xem...
0908.509.012 300.000 Xem...
0908.376.012 300.000 Xem...
0908.049.012 300.000 Xem...
0908.169.012 300.000 Xem...
0908.539.012 300.000 Xem...
0908.257.012 300.000 Xem...
0901.650.012 300.000 Xem...
0908.528.012 300.000 Xem...
0908.02.3443 300.000 Xem...
0908.31.2442 300.000 Xem...
0901.265.336 300.000 Xem...
0908.936.225 300.000 Xem...
0908.317.012 300.000 Xem...
0908.443.012 300.000 Xem...
0908.0444.17 300.000 Xem...
0908.0444.15 300.000 Xem...
0901.295.166 300.000 Xem...
0901.605.366 300.000 Xem...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SIM
Theo quy định của nhà mạng, thủ tục đăng ký SIM gồm:
1. Bản gốc CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn trên 6 tháng) của chủ thuê bao, nếu là bản sao phải có công chứng dưới 6 tháng.
2. Ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch.
TÌM THEO NĂM SINH


19xx m/d/Y