Hỗ trợ : 0785.00.6789
Số Sim Giá Mua
0981.467.313 300.000 Xem...
0985.780.449 325.000 Xem...
0988.634.001 325.000 Xem...
0987.495.747 325.000 Xem...
0981.849.060 325.000 Xem...
0981.849.003 325.000 Xem...
0981.849.575 325.000 Xem...
0981.849.002 325.000 Xem...
0981.849.008 325.000 Xem...
0986.035.002 325.000 Xem...
0986.095.020 325.000 Xem...
0982.413.727 325.000 Xem...
0982.419.446 325.000 Xem...
09.81.81.0448 325.000 Xem...
0981.661.030 325.000 Xem...
0988.572.447 325.000 Xem...
0981.849.006 325.000 Xem...
0981.849.001 325.000 Xem...
0982.187.225 325.000 Xem...
0983.419.535 325.000 Xem...
0981.759.445 325.000 Xem...
0981.742.448 325.000 Xem...
0984.253.707 350.000 Xem...
0984.137.003 350.000 Xem...
0985.837.449 350.000 Xem...
0982.410.757 350.000 Xem...
0981.658.646 350.000 Xem...
0981.659.337 350.000 Xem...
0989.238.030 350.000 Xem...
0985.720.449 350.000 Xem...
0981.65.85.45 350.000 Xem...
0981.660.224 350.000 Xem...
0981.733.606 350.000 Xem...
0981.731.557 350.000 Xem...
0984.24.05.71 350.000 Xem...
0984.27.08.73 350.000 Xem...
0987.12.06.73 350.000 Xem...
0984.199.747 375.000 Xem...
0984.275.086 375.000 Xem...
0985.65.2202 375.000 Xem...
0981.849.228 375.000 Xem...
0981.760.559 375.000 Xem...
0981.660.252 375.000 Xem...
0981.660.232 375.000 Xem...
0981.660.272 375.000 Xem...
0981.661.070 375.000 Xem...
0987.660.292 375.000 Xem...
0982.558.070 375.000 Xem...
0984.285.229 375.000 Xem...
0981.849.336 375.000 Xem...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SIM
Theo quy định của nhà mạng, thủ tục đăng ký SIM gồm:
1. Bản gốc CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn trên 6 tháng) của chủ thuê bao, nếu là bản sao phải có công chứng dưới 6 tháng.
2. Ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch.
TÌM THEO NĂM SINH


19xx m/d/Y