Hỗ trợ : 01285.00.6789
Số Sim Giá Mua
0899.953.060 300.000 Xem...
0899.78.0550 300.000 Xem...
0899.7700.81 300.000 Xem...
0899.950.080 300.000 Xem...
0899.981.070 300.000 Xem...
0899.755.800 300.000 Xem...
0899.987.001 300.000 Xem...
0899.986.001 300.000 Xem...
089998.1060 300.000 Xem...
08.9977.6810 300.000 Xem...
0899.982.090 300.000 Xem...
0899.982.030 300.000 Xem...
0899.960.020 300.000 Xem...
0899.985.080 300.000 Xem...
0899.778.200 300.000 Xem...
0899.779.020 300.000 Xem...
0899.766.030 300.000 Xem...
0899.955.070 300.000 Xem...
0899.7733.80 300.000 Xem...
0899.779.080 300.000 Xem...
0899.967.080 300.000 Xem...
0899.773.191 300.000 Xem...
08997.888.61 300.000 Xem...
0899.755.070 300.000 Xem...
0899.789.050 300.000 Xem...
0899.977.011 300.000 Xem...
0899.980.010 300.000 Xem...
08997.888.91 300.000 Xem...
0899.95.0110 300.000 Xem...
0899.75.1001 300.000 Xem...
0899.7755.01 300.000 Xem...
0899.789.060 300.000 Xem...
0899.9595.60 300.000 Xem...
0899.7755.70 300.000 Xem...
0933.13.4400 300.000 Xem...
0933.75.0440 300.000 Xem...
0933.316.080 300.000 Xem...
0937.20.44.11 300.000 Xem...
0937.19.44.00 300.000 Xem...
0937.73.44.00 300.000 Xem...
0933.60.10.30 300.000 Xem...
0908.266.191 300.000 Xem...
0931.55.66.30 300.000 Xem...
0971.647.060 300.000 Xem...
0968.479.060 300.000 Xem...
0966.576.131 300.000 Xem...
0966.742.070 300.000 Xem...
0965.138.020 300.000 Xem...
0949.38.0110 300.000 Xem...
0937.16.7771 300.000 Xem...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SIM
Theo quy định của nhà mạng, thủ tục đăng ký SIM gồm:
1. Bản gốc CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn trên 6 tháng) của chủ thuê bao, nếu là bản sao phải có công chứng dưới 6 tháng.
2. Ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch.
TÌM THEO NĂM SINH


19xx m/d/Y