Hỗ trợ : 0785.00.6789
Số Sim Giá Mua
0778307447 250.000 Xem...
0949.38.0110 300.000 Xem...
0908.02.3443 300.000 Xem...
0908.31.2442 300.000 Xem...
0933.75.0440 300.000 Xem...
0899.75.1001 300.000 Xem...
0899.95.0110 300.000 Xem...
0899.95.4774 300.000 Xem...
0899.75.2662 300.000 Xem...
0899.76.3003 300.000 Xem...
0899.95.7447 300.000 Xem...
0899.76.2332 300.000 Xem...
0899.78.3223 300.000 Xem...
0899.76.5225 300.000 Xem...
0899.78.0550 300.000 Xem...
0899.75.2332 300.000 Xem...
0899.76.0330 300.000 Xem...
0937.58.4554 300.000 Xem...
0908.53.4004 300.000 Xem...
0937.95.4004 300.000 Xem...
0908.21.4664 300.000 Xem...
0933.96.4774 300.000 Xem...
0937.25.4334 300.000 Xem...
0933.67.4224 300.000 Xem...
0908.57.4334 300.000 Xem...
0933.61.4554 300.000 Xem...
0933.97.4554 300.000 Xem...
0933.84.3773 300.000 Xem...
0933.17.4334 300.000 Xem...
0937.36.2442 300.000 Xem...
0908.56.4224 300.000 Xem...
0908.29.4334 300.000 Xem...
0908.54.0330 300.000 Xem...
0908.63.2442 300.000 Xem...
0908.62.1441 300.000 Xem...
0937.08.2442 300.000 Xem...
0908.74.1221 300.000 Xem...
0937.06.4774 300.000 Xem...
0933.62.3443 300.000 Xem...
0908.19.4554 300.000 Xem...
0933.81.0440 300.000 Xem...
0937.91.0440 300.000 Xem...
0933.91.4334 300.000 Xem...
0908.25.1441 300.000 Xem...
0937.41.3443 300.000 Xem...
0937.94.0110 300.000 Xem...
0937.21.4334 300.000 Xem...
0908.82.4114 300.000 Xem...
0908.67.4334 300.000 Xem...
0966.59.0330 350.000 Xem...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SIM
Theo quy định của nhà mạng, thủ tục đăng ký SIM gồm:
1. Bản gốc CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn trên 6 tháng) của chủ thuê bao, nếu là bản sao phải có công chứng dưới 6 tháng.
2. Ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch.
TÌM THEO NĂM SINH


19xx m/d/Y