Hỗ trợ : 0785.00.6789
Số Sim Giá Mua
0772386644 250.000 Xem...
0937.09.66.44 300.000 Xem...
0937.20.44.11 300.000 Xem...
0937.19.44.00 300.000 Xem...
0937.73.44.00 300.000 Xem...
0937.85.44.33 300.000 Xem...
0937.13.55.44 300.000 Xem...
0933.13.4400 300.000 Xem...
0937.26.44.33 300.000 Xem...
0937.34.55.44 300.000 Xem...
0899.75.44.00 300.000 Xem...
0899.76.44.00 300.000 Xem...
0899.76.55.44 300.000 Xem...
0899.78.44.00 300.000 Xem...
0908.17.66.44 350.000 Xem...
0901.61.55.44 350.000 Xem...
0901.63.44.11 350.000 Xem...
0901.63.44.22 350.000 Xem...
0901.69.44.11 350.000 Xem...
0908.35.66.44 350.000 Xem...
0901.25.44.00 350.000 Xem...
0901.20.55.44 350.000 Xem...
0901.25.44.22 350.000 Xem...
0901.20.44.00 350.000 Xem...
0901.65.44.11 350.000 Xem...
0901.54.66.44 350.000 Xem...
0901.60.44.22 350.000 Xem...
0901.69.66.44 350.000 Xem...
0901.62.55.44 350.000 Xem...
0901.69.44.00 350.000 Xem...
0901.68.44.11 350.000 Xem...
0901.26.55.44 350.000 Xem...
0908.70.66.44 350.000 Xem...
0901.65.66.44 350.000 Xem...
0901.29.55.44 350.000 Xem...
0901.20.44.22 350.000 Xem...
0901.62.44.33 350.000 Xem...
0901.63.11.00 350.000 Xem...
0901.62.66.44 350.000 Xem...
0901.64.11.00 350.000 Xem...
0901.65.44.33 350.000 Xem...
0901.25.44.11 350.000 Xem...
0933.78.44.00 350.000 Xem...
0901.62.11.00 350.000 Xem...
0901.61.66.44 350.000 Xem...
0901.65.44.00 350.000 Xem...
0933.62.55.44 350.000 Xem...
0933.71.44.00 350.000 Xem...
0901.29.44.00 350.000 Xem...
0933.67.44.11 350.000 Xem...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SIM
Theo quy định của nhà mạng, thủ tục đăng ký SIM gồm:
1. Bản gốc CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn trên 6 tháng) của chủ thuê bao, nếu là bản sao phải có công chứng dưới 6 tháng.
2. Ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch.
TÌM THEO NĂM SINH


19xx m/d/Y