Hỗ trợ : 0785.00.6789
Số Sim Giá Mua
079.388.1977 100.000 Xem...
079.384.2014 100.000 Xem...
079.857.1976 100.000 Xem...
0898.90.2013 400.000 Xem...
0898.90.2014 400.000 Xem...
0937.54.2014 400.000 Xem...
0927.43.1984 450.000 Xem...
0937.101.966 500.000 Xem...
0933.74.2013 500.000 Xem...
0899.752.012 500.000 Xem...
0937.54.2011 500.000 Xem...
0785.931.968 500.000 Xem...
0792.561.968 500.000 Xem...
0793.751.968 500.000 Xem...
0908.72.2013 500.000 Xem...
0937.15.2004 500.000 Xem...
0937.19.2012 500.000 Xem...
0933.94.2011 500.000 Xem...
0937.54.2004 500.000 Xem...
0937.701.966 550.000 Xem...
0901.601.966 550.000 Xem...
0908.571.966 550.000 Xem...
0908.621.966 550.000 Xem...
0937.851.966 550.000 Xem...
0937.061.966 550.000 Xem...
0899.791.966 550.000 Xem...
08989.2.2011 550.000 Xem...
0937.30.2014 550.000 Xem...
0933.9.4.2002 550.000 Xem...
0933.94.2014 550.000 Xem...
0926.722.000 600.000 Xem...
0794.40.2011 600.000 Xem...
0784.40.2004 600.000 Xem...
0784.40.2013 600.000 Xem...
0798.371.968 600.000 Xem...
0786.371.968 600.000 Xem...
0937.20.1974 600.000 Xem...
0899.76.2014 600.000 Xem...
0933.901.971 600.000 Xem...
0785.371.968 600.000 Xem...
0783.631.968 600.000 Xem...
0798.361.968 600.000 Xem...
0797.521.968 600.000 Xem...
0792.781.968 600.000 Xem...
0799.801.968 600.000 Xem...
0785.701.968 600.000 Xem...
0799.721.968 600.000 Xem...
0797.511.968 600.000 Xem...
0798.231.968 600.000 Xem...
0798.621.968 600.000 Xem...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SIM
Theo quy định của nhà mạng, thủ tục đăng ký SIM gồm:
1. Bản gốc CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn trên 6 tháng) của chủ thuê bao, nếu là bản sao phải có công chứng dưới 6 tháng.
2. Ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch.
TÌM THEO NĂM SINH


19xx m/d/Y