Hỗ trợ : 0785.00.6789
Số Sim Giá Mua
0976.893.020 250.000 Xem...
0961.912.303 275.000 Xem...
0967.645.003 275.000 Xem...
0971.726.303 275.000 Xem...
0971.834.505 275.000 Xem...
0972.254.020 275.000 Xem...
0971.316.202 275.000 Xem...
0962.394.606 275.000 Xem...
0963.564.070 275.000 Xem...
0962.376.050 275.000 Xem...
0962.519.303 275.000 Xem...
0962.37.1050 275.000 Xem...
0962.514.223 275.000 Xem...
0962.407.646 275.000 Xem...
0962.416.535 275.000 Xem...
0965.248.050 275.000 Xem...
0962.548.002 275.000 Xem...
0962.437.545 275.000 Xem...
0962.318.005 275.000 Xem...
0962.407.003 275.000 Xem...
0962.431.335 275.000 Xem...
0962.437.225 275.000 Xem...
0964.342.606 275.000 Xem...
0961.327.303 275.000 Xem...
0961.857.006 300.000 Xem...
0965.138.020 300.000 Xem...
0966.742.070 300.000 Xem...
0965.491.227 300.000 Xem...
0961.879.445 300.000 Xem...
0976.725.448 300.000 Xem...
0976.583.002 300.000 Xem...
0961.705.282 300.000 Xem...
0961.701.353 300.000 Xem...
0962.327.005 300.000 Xem...
0962.328.446 300.000 Xem...
0962.521.707 300.000 Xem...
0976.953.112 300.000 Xem...
0981.467.313 300.000 Xem...
0968.479.060 300.000 Xem...
0966.576.131 300.000 Xem...
0971.647.005 300.000 Xem...
0971.647.060 300.000 Xem...
0985.780.449 325.000 Xem...
0966.047.030 325.000 Xem...
0979.431.030 325.000 Xem...
0988.634.001 325.000 Xem...
0961.8555.37 325.000 Xem...
0961.912.373 325.000 Xem...
0973.002.494 325.000 Xem...
0971.726.008 325.000 Xem...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SIM
Theo quy định của nhà mạng, thủ tục đăng ký SIM gồm:
1. Bản gốc CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn trên 6 tháng) của chủ thuê bao, nếu là bản sao phải có công chứng dưới 6 tháng.
2. Ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch.
TÌM THEO NĂM SINH


19xx m/d/Y