Hỗ trợ : 0785.00.6789
Số Sim Giá Mua
0976.893.020 250.000 Xem...
0971.726.303 275.000 Xem...
0971.834.505 275.000 Xem...
0972.254.020 275.000 Xem...
0971.316.202 275.000 Xem...
0976.725.448 300.000 Xem...
0976.583.002 300.000 Xem...
0976.953.112 300.000 Xem...
0971.647.005 300.000 Xem...
0971.647.060 300.000 Xem...
0979.431.030 325.000 Xem...
0973.002.494 325.000 Xem...
0971.726.008 325.000 Xem...
0971.726.002 325.000 Xem...
0971.316.030 325.000 Xem...
0971.315.707 325.000 Xem...
0971.315.808 325.000 Xem...
0979.381.003 325.000 Xem...
0971.725.808 325.000 Xem...
0976.362.557 325.000 Xem...
0971.315.232 325.000 Xem...
0972.371.005 325.000 Xem...
0971.726.335 325.000 Xem...
0976.730.848 325.000 Xem...
0971.315.227 325.000 Xem...
0973.76.1373 325.000 Xem...
0978.086.005 325.000 Xem...
0973.143.667 325.000 Xem...
0976.133.494 325.000 Xem...
0978.166.020 325.000 Xem...
0978.517.003 325.000 Xem...
0978.244.515 350.000 Xem...
0978.348.313 350.000 Xem...
0978.810.225 350.000 Xem...
0978.568.227 350.000 Xem...
0976.165.112 350.000 Xem...
0973.149.006 350.000 Xem...
0976.319.005 350.000 Xem...
0972.371.606 350.000 Xem...
0971.726.229 350.000 Xem...
09.71.72.71.48 350.000 Xem...
0971.726.757 350.000 Xem...
0971.647.008 350.000 Xem...
0971.647.119 350.000 Xem...
0971.647.336 350.000 Xem...
0971.727.022 350.000 Xem...
0972.124.808 350.000 Xem...
0971.624.086 350.000 Xem...
0971.023.525 350.000 Xem...
0973.488.227 350.000 Xem...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SIM
Theo quy định của nhà mạng, thủ tục đăng ký SIM gồm:
1. Bản gốc CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn trên 6 tháng) của chủ thuê bao, nếu là bản sao phải có công chứng dưới 6 tháng.
2. Ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch.
TÌM THEO NĂM SINH


19xx m/d/Y