Hỗ trợ : 0785.00.6789
Số Sim Giá Mua
0944.887.101 275.000 Xem...
0945.338.040 275.000 Xem...
0942.077.464 275.000 Xem...
0888.618.776 300.000 Xem...
0888.571.877 300.000 Xem...
0949.38.0110 300.000 Xem...
0886.016.292 300.000 Xem...
0886.068.446 300.000 Xem...
0886.085.787 300.000 Xem...
0886.089.446 300.000 Xem...
0886.149.737 300.000 Xem...
0886.149.848 300.000 Xem...
0943.250.929 300.000 Xem...
0944.857.807 300.000 Xem...
0944.149.002 300.000 Xem...
0947.668.050 325.000 Xem...
0946.927.039 325.000 Xem...
0942.115.020 325.000 Xem...
0943.515.040 325.000 Xem...
0944.074.239 325.000 Xem...
0946.940.239 325.000 Xem...
0944.883.202 325.000 Xem...
0942.997.122 325.000 Xem...
0942.822.050 325.000 Xem...
0914.955.202 325.000 Xem...
0943.255.003 325.000 Xem...
0942.415.839 325.000 Xem...
0941.548.556 325.000 Xem...
0911.558.343 325.000 Xem...
0942.841.539 325.000 Xem...
0948.804.239 325.000 Xem...
0947.275.139 325.000 Xem...
0943.706.139 325.000 Xem...
0943.296.439 325.000 Xem...
0947.665.030 325.000 Xem...
0945.896.439 325.000 Xem...
0947.227.003 325.000 Xem...
0947.664.030 325.000 Xem...
0946.889.050 325.000 Xem...
0948.730.239 325.000 Xem...
0948.377.446 325.000 Xem...
0944.023.083 325.000 Xem...
0947.664.090 325.000 Xem...
0943.120.539 325.000 Xem...
0943.015.839 325.000 Xem...
0945.014.639 325.000 Xem...
0947.679.012 325.000 Xem...
0948.466.585 325.000 Xem...
0941.547.448 325.000 Xem...
0916.857.225 325.000 Xem...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SIM
Theo quy định của nhà mạng, thủ tục đăng ký SIM gồm:
1. Bản gốc CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn trên 6 tháng) của chủ thuê bao, nếu là bản sao phải có công chứng dưới 6 tháng.
2. Ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch.
TÌM THEO NĂM SINH


19xx m/d/Y